scary shit.

if true.

synd att jag inte tror att Gud kan hjälpa oss här.. : )

Kafka, Save Us!

Annonser