Det är redan känt att om vi äter för mycket så kan det leda till att hjärnan åldras snabbare. Men äter vi mindre så aktiveras en molekyl som hjälper hjärnan att hålla sig ung – vilket gör att du till exempel får bättre minne.

http://pravda-tv.se/2.108068/1.2653096/at_mindre_och_hall_hjarnan_ung

Annonser