”What are your interests?”
Borat: ”I like.. play table tennis. I like shoot dog.”

fortfarande till stora delar överrumplande roligt.

Annonser