”Antalet omkomna i vägtrafiken fortsätter att stiga. Hittills i år har drygt 50 fler offer krävts än samma månader i fjol. Värst ser det ut för fotgängare: fler än dubbelt så många har dött jämfört med fjolåret.”

also: TT, 2006

via: http://avpixlat.info/2011/11/22/fler-dor-i-trafiken-invandrare-overrepresenterade

Annonser