en bild med text som tydligt visar hur djupt alla gräver ned sig i sina diken.

Annonser