Professor Birgitta Almgren vid Södertörns Högskola har i forskningssyfte fått ut en lista över svenskar som samarbetade med östtyska hemliga polisen, STASI, då denna grymma förtryckarregim fortfarande existerade.

Enligt Rapport 2011-09-15, ska hon tydligen av Regeringsrätten förbjudits att yppa namnen på dessa kollaboratörer.

Vi som skriver under denna lista kräver att denna hemligstämpel hävs och att allmänheten ges möjlighet att ta del av listans innehåll.

Ett viktigt skäl för offentliggörande är, som vi ser det, att allmänheten då kan värdera budskap från dessa personer utifrån helt andra förutsättningar än om medlöparna tillåts förbli anonyma.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5852
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5852
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5852
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5852
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5852

Annonser