weird shit.

går detta även göra med snedskapta delar av själen, och isåfall – hur?

Annonser