60,3 procent av befolkningen vill utvisa kriminella utlänningar och 58 procent anser att muslimska kvinnor är mer förtryckta än svenska.

I första hand är det de som har bosatt sig långt från mångfalden som är positiva till mångfald.

Bostadsrättsägare är till exempel mer positiva till mångfald än de som bor i hyresrätt. De som bor i innerstaden är betydligt mer positiva till mångfald än de som bor i förorten.

Personer födda i Sverige är betydligt mindre positiva till mångfald än personer som själva är födda utanför Europa. I ett index är invandrarna själva nästan dubbelt så positiva som svenskarna, vilket påverkar studiens resultat. Invandrare från Europa har däremot ungefär samma inställning till mångfald som de svenskfödda.

http://www.friatider.se/mangfaldsbarometern-2011-ar-har

Annonser