”Etter är ursprungligen en fiktiv giftig vätska som förekommer i nordisk mytologi: i Sången om Vavtrudner (Vavtrudnersmål) beskrivs hur jätten Ymer formas av etter som slår upp från élivågor från nifelheim. Denna vätska är också det gift som midgårdsormen (Jörmungand) producerar och som den under Ragnarök förgiftar Tor med så att denne avlider.

I vardaglig terminologi är etter identiskt med ormgift, man kan också vara ”ettrig” d v s ”giftig” som person eller i tal.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/EtterAnnonser