• Öka nativiteten genom att stödja unga familjer och förkorta studietiden genom att göra kandidatexamen till norm, inte magisterexamen.

• Nej till samkönade äktenskap, nej till adoption för homosexuella par, nej till provrörsbefruktning för ensamma kvinnor eller kvinnopar.

• Skolvitsord för uppförande skall ges från tredje klass och synas i avgångsbetyget.

• Slopa obligatorisk svenska, inför i stället mer handarbete, gymnastik och andra språk. Också tjänstemannasvenskan bör slopas.

• 200 miljoner ska bort från EU-medlemsavgifterna, inte klart hur.

• Biståndet sänks med 200 miljoner.

• Medlen för krishantering utomlands ska skäras ned.

• En asylansökan ska behandlas på högst 90 dagar. Snabbavvisning på 24 timmar för ”tydligt grundlösa ansökningar om uppehållstillstånd”.

• Minska flyktingkvoten från nuvarande 750 per år.

• Begreppet hatbrott utvidgas så, att det inte gäller bara minoriteter utan också majoritetsgrupper.

http://www.hbl.fi/text/val/2011/3/5/w59989.php

Annonser