http://www.nationell.nu/2011/04/12/adam-tenstas-mamma-vagar-inte-bo-kvar-i-fororten/

Den svarte hiphop-artisten Adam Tensta har blivit starkt förknippad med Stockholmsförorten med samma namn. Men nu har hans mamma flyttat därifrån. Hon vågade inte längre bo kvar. ”

Annonser