Efter nära 80 år av mer eller mindre socialdemokratiskt styre kan Sverige nu titulera sig som ett av världens mest antisociala länder. Bara Mexiko och Chile uppvisar en högre grad av ”asocialt beteende” bland OECD-länderna, enligt en ny undersökning.

http://www.friatider.se/sverige-varldsledande-i-antisocialt-beteende

Annonser