kommentar på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bred-majoritet-for-libyeninsats_6057571.svd

”Ställ sedan frågan vad målet är för svensk försvarspolitik och för det civila försvaret av Sverige och dess befolkning samt hur detta skall upprätthållas, inte bara vid en väpnad konflikt utan även vid andra påfrestningar som samhället kan utsättas för.” 

Delmålet, som massmedia sällan tar upp överhuvudtaget är att se till att den gruppen av personer som förr hade ett egenintresse av att skydda landet, dvs. alla värnpliktiga som gjort lumpen minimeras.

Inte för kostnadernas skull, utan för att de är dom som skulle kunna skydda svenskarna mot en korrumperad regering.

Om/när det är dags kommer inte svenskarna kunna sätta någonting emot, då alla stridsdugliga är utspridda i ett andra länder.

Då är planen som massmedia också sällan skriver om att soldater från andra länder (just nu framförallt USA) skall tas in i Sverige för att som det heter ”skydda landet från upproret”.

När EU:s egna militär-polisstyrka, vilken det också sällan skrivs om, är fullskalig kommer även de att vara behjälpliga att ”hjälpa den svenska regeringen”, mot det svenska folket som skulle behöva försvara sig mot en korrumperad statsmakt.

Tricket är att använda sig av personer från andra länder.
Detta av flera anledningar.

Den främsta är att de inte har samma empati mot invånarna i det främmande landet som de har mot sina egna landsmän.
(Man kan få dem att göra saker som ex. en Svensk skulle tveka eller dra sig inför då civilisterna ses som ”de andra”, dvs. inte riktigt samma människor som soldaterna)

Att främmande soldater, som inte kan språket, inte känner medlidande etc. etc. skapar ”friktion” och osämja mellan demsjälva och svenskarna ses som en ”fördel”, då det innebär mera anslag till mer utrustning och personal.

Denna grundidé är den som vi nu ser ta form i EU och som kommer att bli uppenbar för de flesta innom kort.”

dooom!
Annonser