(…trots att de använder världens mest sönderspelade soundtrack)

H/T: Kulturell Ammunition.

CasaPound är en italiensk organisation ansluten till den sociala högern och arbetar med att skapa nya politiska och sociala strukturer för de nyfascistiska strömningarna i landet. Organisationen verkar bland annat för att erbjuda bostäder till hemlösa italienska familjer. Man bedriver även andra sociala aktiviteter, solidariska hjälpaktioner, politiska kampanjer, olika former av aktivism liksom även organiserar valarbeten för olika valallianser.

http://sv.metapedia.org/w/CasaPound

http://oskorei.motpol.nu/?p=4175

Annonser