Demonerna på RFSU försvarar kvinnlig könsstympning i en ny artikel (hittad via Fria Tider) och skyller eventuella problem –  quelle surprise! – på västerländsk rasism… Några highlights:

Kvinnlig könsstympning kan se olika ut. Det vanligaste är det som kallas symbolisk omskärelse, när klitoris prickas av ett vasst föremål. Den faraoniska omskärelsen är mest omfattande, då skärs klitoris, de inre blygdläpparna och delar av de yttre blygdläpparna bort. När könet sys ihop kallas det infibulation. Ingreppet kan leda till infektioner och blodförgiftning och i förlängningen besvär vid mens och svårigheter att njuta av sex. (…)

Idag ifrågasätts dock retoriken kring kvinnlig könsstympning från flera håll när forskning visar att många kvinnor som genomgått könsstympning kan njuta av sex, uppleva orgasmer och slippa negativa konsekvenser i sitt sexliv. (…) Majoriteten av de som genomgått det farliga ingreppet starka och stolta, de var nöjda med sin kropp och sin sexualitet. (…)

När de flyttade till Europa ändrades betydelsen, nu ansågs de ”stympade”. De fick höra att deras sexualitet var förstörd för evigt, vilket också gav negativa förväntningar för deras kommande sexliv och den egna kroppen.

Lucrezia Catania drog slutsatsen att kulturella förutsättningar har stor relevans för de könsstympade kvinnornas sexliv. När ingreppet ses som något positivt av omgivningen blir också sex något positivt, och tvärtom. (…)

Vissa kritiserar begreppet FGM, en av dem är antropologen Fuambai Ahmadu som växte upp i USA men återvände till hemlandet Sierra Leone i vuxen ålder för att låta omskära sig. Hon anser att globala policier och krav på nolltolerans är diskriminerande baserat på kön, etnicitet, kulturell identitet och könsidentitet. Istället, menar hon, borde man närma sig fenomenet genom att även erkänna kvinnornas positiva erfarenheter, erkänna deras rätt till självbestämmande och arbeta för jämlikhet mellan omskurna kvinnor i ”utvecklingsländer” och icke omskurna kvinnor i ”utvecklade länder”.

Annonser