”Regular Ordinary Swedish Meal Time – Sidepork Pandemonium”

also:
”swedish sallad”

god, i lul’d.

fråga: vad är klippet från?

 

SUPER ADMIN EDIT:

enl. kommentar är första klippet från ålidhem.

mai gad, så liten världen är.

#2 på reddit, rayt nao!

Annonser