Befolkningsökning 1975-2009 +14%

Våldsbrott 1975-2009 +310%

http://affes.wordpress.com/2010/01/14/valdsbrott-1975-2009/

Och detta gäller vad jag förstår bara anmälda brott. Vill man veta hur det det skulle sett ut om fler vågade anmäla att de blivit överfallna:

http://affes.wordpress.com/2009/05/23/en-uppskattning-av-antalet-misshandelsfall-i-sverige/

Sexualbrott 1975-2009 +481%

http://affes.wordpress.com/2010/01/16/valdtakt-inkl-grov-1975-2009/

Rån 1975-2009 +309%

http://affes.wordpress.com/2010/01/14/ran-inkl-grovt-1975-2009/

Men det är inga problem i landet Sverige. Ta det bara lugnt och spänn av. Tyckte f ö detta inlägg var intressant också:

Hofors kommun


En enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

1900 kr x 365 = 693 500 kr per år
—————————————————
Från Läkare Utan Gränsers sida där de vill att man ska ge en gåva.

Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

 • 1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
 • 500 kronor kan behandla 100 personer för
  hjärnhinneinflammation.
 • 250 kronor kan rädda livet på ett mycket
  svårt undernärt barn.
 • 150 kronor kan rädda 15 personer från att
  dö i kolera.
 • 70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
  mot mässling.

Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

69 350 barn per år från att dö i kolera.

eller

465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.

Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
flyktingbarn kommer till Sverige under 2009

Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

eller

1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

eller fått

332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

eller räddat

6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.

http://affes.wordpress.com/2009/11/05/vad-racker-skaggbarnens-pengar-till/