http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/08/17/nstars17.xml

trist att alla debunkers alltid utgår ifrån att enda sättet att se på saker är bokstavstro.
jag menar..  tror verkligen större delen astrologer att planeterna styr en människas karaktärsdrag?
vet att vi pratat om detta på ok, men.. ändå..