99a6993e-cd52-4549-a987-cfdfafb2316f.jpg

”Den, som söker, upphör icke att söka, till dess att han finner, och när han finner, blir han bestört, och när han är bestört, blir han förundrad och blir konung över alltet!”

Annonser